ZÁRUKA žiadne mŕtve pixely (doplnková, pre nedotykové monitory stolových počítačov)

Sme si natoľko istí kvalitou našich monitorov, že sa nebojíme poskytnúť na naše panely dodatočnú záruku kvality.

Spoločnosť iiyama ponúka "30-dňovú záruku nulového počtu mŕtvych pixelov" na monitory zakúpené na stránke iiyama-eshop.sk. Záruka je samozrejme nezávislá od hlavnej záruky 36msc.

Akékoľvek výmeny sa vykonávajú okamžite a bezplatne na základe objednávky od dverí k dverám. 

 

Postup vyhlásenia záruky 0 pixelov

1. Vyplní sa FORMULÁR SLUŽBY

2. Po vyplnení formulára sa do 24 hodín pridelí číslo RMA.

3. Služba bezplatne pošle kuriéra, aby monitor vyzdvihol

4. Monitor sa odvezie do servisného strediska a diagnostikuje sa v krátkom čase

5. Po potvrdení poruchy sa odošle nový monitor

 

  

ZÁRUKA 3 roky door-to-door (základná, pre všetky monitory iiyama)

Naším cieľom je spokojnosť každého nášho zákazníka. Preto sa transakcia s nami nekončí predajom zariadenia. Servis a zákaznícka podpora sú pre nás minimálne rovnako dôležité. Chceme totiž našich zákazníkov presvedčiť, že sa pri kúpe rozhodli správne. Ponúkame vám odborné poradenstvo nielen pred, ale aj po kúpe našich výrobkov.

Na každý monitor a LCD panel vám poskytneme 3-ročnú záruku. V prípade poruchy sa môžete spoľahnúť na náš bezplatný servis od dverí k dverám. A ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, naše zákaznícke centrum vám rado poskytne vyčerpávajúce odpovede.

 

 

Postup vyhlásenia o záruke

1. Vyplní sa FORMULÁR SLUŽBY

2. Po vyplnení formulára sa do 24 hodín pridelí číslo RMA.

3. Služba bezplatne pošle kuriéra, aby monitor vyzdvihol

4. Monitor sa odvezie do servisného strediska a diagnostikuje sa v krátkom čase

5. Po potvrdení závady sa rýchlo opraví alebo vymení a zašle späť zákazníkovi 

Upozornenie - počas trvania opravy vám môže byť zaslaný náhradný monitor (bez príplatku).

 

 

Telefónne informácie: +420 596 253 677

E-mailový kontakt: tech@sil.cz

Link: Rýchle online vyhlásenie o záruke

Výňatok zo záruky

DRAHÝ UŽÍVATEĽ, Blahoželáme vám k vášmu rozhodnutiu kúpiť si monitor iiyama. Prajeme vám veľa radosti a potešenia z jeho používania. Naše výrobky sú navrhnuté s použitím najmodernejšej technológie a vyrábané v súlade s normami ISO. Upozorňujeme však, že aj monitor iiyama je technický výrobok, ktorý pri výrobe a preprave podlieha určitým toleranciám. Ďalšie informácie nájdete v servisnej karte dodanej s prístrojom, kde nájdete aj popis riešenia najčastejších problémov. Výkon monitora môžu zhoršiť aj okolité podmienky, zlé nastavenia alebo nesprávna grafická karta. V prípade porúch sme vám samozrejme - okrem našich obchodných partnerov - neustále k dispozícii so širokou škálou služieb. Záruka na monitory značky iiyama vychádza zo zákonných ustanovení, pričom záručná lehota na závady, ktoré neboli zistené v rámci zákonnej povinnosti zákazníka skontrolovať predmet kúpy a uplatniť reklamáciu, je 36 mesiacov za predpokladu, že bydliskom alebo pracoviskom majiteľa monitora je Poľsko. V prípade oprávnených záručných nárokov zákazníka spoločnosť iiyama Polska Sp. z o.o. iiyama povinná odstrániť závadu jedným z nasledujúcich spôsobov: opravou dodaním náhradného monitora výmenou chybného zariadenia za výrobok novšej generácie. iiyama znáša všetky náklady spojené s opravou chybného zariadenia alebo s dodaním náhradného monitora. Servis sa uskutočňuje na základe objednávky od dverí k dverám. Monitory budú odoslané a vyzdvihnuté kuriérom UPS na náklady spoločnosti iiyama Poľsko. Právo na náhradu škody, najmä z dôvodu nesplnenia, je vylúčené.

NA NASLEDUJÚCE ZÁVADY SA NEVZŤAHUJÚ ZÁRUČNÉ NÁROKY:

viditeľné poškodenie pri preprave,

.

poškodenie alebo poškodenie v dôsledku vyššej moci alebo vplyvov prostredia (napr. vlhkosť, blesk, prach atď.),

.

nesprávne skladovanie a používanie, napr. nedodržanie návodu na obsluhu, poruchy spôsobené chybným softvérom a chybné

závady spôsobené otvorením zariadenia,

poškodenie alebo poškodenie spôsobené otvorením zariadenia.

poškodenie spôsobené otvorením osobami, ktoré nie sú oprávnené spoločnosťou iiyama,

mechanické poškodenie, ktoré nespôsobila spoločnosť iiyama.

mechanické poškodenie, ktoré nie je skrytou prepravnou vadou, farebné škvrny spôsobené silnými magnetickými poľami v prostredí monitora, trvalý obraz vzniknutý dlhodobým zobrazovaním statického obrazu, zníženie jasu CRT, zníženie jasu osvetlenia pozadia TFT panelov počas nepretržitej prevádzky (viac ako 10 hodín denne bez ochranného zariadenia

.

Pre LCD panely: maximálne 0,0005 % zobrazených bodov, napr. maximálne 4 body pri rozlíšení 1024x768, ale maximálne dva svetelné body v strede obrazu.

keyboard_arrow_up Nedávno zakúpené
keyboard_arrow_up Więcej
close